ผลงานที่ผ่านมา

เรามีผลงานพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย ทั้งเว็บแบบเรียบง่าย ไปถึงเว็บที่มีระบบจัดการข้อมูลและสังคมออนไลน์ อีกทั้งเรายังมีแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถืออยู่ในแอพสโตร์

Haak Square

Haak Square, a private social network for community like Condominium and Village. It provides online facilities for community members to get connected, communicate and share good things.

UddC

Thailand's Urban Design & Development Center (UddC) is an organization that aims to restore and develop urban areas to create The Healthy Space.

Iconic Tokyo

A fashion designer online store, providing product catalog and collection show with the concept of "Change You To Be Iconic"

Nap In Chiangmai

Nap Inn Chiangmai is the contemporary stylish boutique hotel that offers guests an ideal spot from which to discover the cultural and historical 700 olds Chiangmai city, located in the heart of Chiangmai city with easy access to local attractions and town facilities.

Sarinya Clinic

Skin Laser Center and Beauty clinic located in Chiang Mai

Photo In Flow

Photo in Flow is a tool for managing digital photo portfolio by providing photo metadata information for example, EXIF, IPTC, TIFF and GPS.

หน้า